strandpanorama

Bron Vermeldingen

Bepalingen

De in deze site gebruikte video clips en eventuele audio fragmenten behouden hun eigen (auteurs)rechten.
[ De meeste(n) zijn simpel doorgelinkt vanuit Youtube]

Mochten er mensen zijn die (menen) aanspraak (te moeten / kunnen) maken op hun (auteurs)rechten, dan kunnen zij direct contact opnemen met de eigenaars van deze site.
Hun audio- en of video clip doorlink zal vervolgens zo spoedig mogelijk verwijderd worden op aanvraag.

Disclaimer

Het is geenszins de bedoeling noch de bedoeling geweest goede sier te maken met of door middel van andermans audio visueel werk.

De eigenaars van deze site kan geen verwijt(en) gemaakt worden dat zij ten onrechte andermans (audio visueel of informatief) materiaal gebruiken met het doel als ‘misbruik als zodanig’ , aangezien deze doelstelling niet aanwezig is en nimmer geweest is.

De informatie op ‘www.duinhuis-aegir.nl wordt door de betrokken partijen bijgehouden en aangeboden naar beste kunnen, maar zonder garanties voor volledigheid of juistheid. Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

De bij www.duinhuis-aegir.nl betrokken partijen en personen zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor onvolkomenheden en acties of de gevolgen van acties, die door derden worden ondernomen op basis van de op deze site beschikbare informatie.

Deze post is ook beschikbaar in: Engels, Duits

Copyright © 2016 Trendstyle Webdesign All Rights Reserved.